सम्पर्क

         

 

जगद्गुरु आश्रम, जगद्नारायण मन्दिर, 

शंखमूलधाम, ललितपुर,

बागमती, नेपाल

 +९७७–१–५२६१६६७, ९८४१६५१७९८ 

 info@jagadgurunepal.org.np

 www.jagadgurunepal.org.np

जगदगुरु पीठ, कुम्भनगरी , 

चतराधाम , सुनसरी ,

कोशी , नेपाल

 

 +९७७–२५–५५००८५ , ९८५२०५५६३७ 

 info@jagadgurunepal.org.np

 www.jagadgurunepal.org.np