जगद्गुरु आश्रम ,हरियाणा

परम पुज्य जगदगुरु महाराजश्री को अनुसन्धानबाट उत्खनन गरिएको भारत को हरियाणा राज्यमा अवस्थित ७०० बर्क पुरानो जगदगुरु स्वभुरम देवाचार्य जी महाराज को जन्मस्थल हो बुढियाग्राम उक्त ऐतिसाहिक स्थलमा जगदगुरु महाराज श्रीको सक्रियतामा नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिरको शैलीमा मन्दिर एबं आश्रम समेत निर्माण भएको छ /