लिम्पियाधुरा नेपाल कै हो

जगदगुरु महाराज ले लिम्पिया धुरा नेपाल कै भूभाग रहेको प्रमाण दिनु भएको छ l यसका लागि सम्पूर्ण खोज अनुसन्धान भैसकेको समेत बताउनु भएको छ l