कृष्ण पादुका भेटियो

डोटी जिल्लाको जोरायल मा भगवान कृष्णका चरण चिन्ह भेटिएको समाचार प्राप्त भएको छ l